KOMUNIKATY

Gdynia, 11.05.2021 r.

OŚWIADCZENIE FAP W SPRAWIE TOMASZA SZEWCZYKA

Federacja Armwrerstling Polska oświadcza, iż w dniu 27-04-2021 roku otrzymała pismo o zakończeniu procedury odwoławczej w związku z pozytywnym wynikiem na obecność zabronionych substancji podczas kontroli dopingowej w dniu 05-12-2019 roku na „Mistrzostwach Świata IFA w Armwrestlingu – Rumia, Polska 2019” zawodnika Tomasza Szewczyka. Działając na podstawie przepisów organizacji International Federation of Armwrestling (IFA) oraz Polskich Przepisów Antydopingowych zawodnik w trybie natychmiastowym został zawieszony w prawach zawodnika do dnia 06-12-2023 rok (włącznie).

Zawodnik, na którego nałożono karę dyskwalifikacji, nie może w okresie dyskwalifikacji uczestniczyć w żadnej roli w zawodach ani prowadzić działań zatwierdzonych, lub zorganizowanych przez IFA lub Federację Armwrestling Polska (FAP), klub lub inną organizację członkowską IFA i FAP, ani w zawodach zatwierdzonych lub zorganizowanych przez dowolną ligę zawodową lub dowolnego organizatora wydarzeń sportowych szczebla międzynarodowego lub krajowego lub w dowolnych działaniach sportowych elitarnych lub szczebla krajowego finansowanych przez agencję rządową.

Jednocześnie informujemy, iż zawodnik w okresie kary (zgodnie z wytycznymi i przyjętymi procedurami międzynarodowej organizacji IFA) podlega przepisom Światowej Agencja Antydopingowej WADA oraz przyjętego w jej ramach Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Zarząd FAP

Gdynia, 11.05.2021 r.

OŚWIADCZENIE FAP W SPRAWIE MARLENY WAWRZYNIAK

Federacja Armwrerstling Polska oświadcza, iż w dniu 29-01-2021 roku otrzymała pismo o zakończeniu procedury odwoławczej w związku z pozytywnym wynikiem na obecność śladowych ilości zabronionych substancji podczas kontroli dopingowej w dniu 06-12-2019 roku na „Mistrzostwach Świata IFA w Armwrestlingu – Rumia, Polska 2019” zawodniczki Marlena Wawrzyniak. Działając na podstawie przepisów organizacji International Federation of Armwrestling (IFA) oraz Polskich Przepisów Antydopingowych zawodniczka w trybie natychmiastowym została zawieszona w prawach zawodnika do dnia 06-12-2021 rok (włącznie).

Zawodnik, na którego nałożono karę dyskwalifikacji, nie może w okresie dyskwalifikacji uczestniczyć w żadnej roli w zawodach ani prowadzić działań zatwierdzonych, lub zorganizowanych przez IFA lub Federację Armwrestling Polska (FAP), klub lub inną organizację członkowską IFA i FAP, ani w zawodach zatwierdzonych lub zorganizowanych przez dowolną ligę zawodową lub dowolnego organizatora wydarzeń sportowych szczebla międzynarodowego lub krajowego lub w dowolnych działaniach sportowych elitarnych lub szczebla krajowego finansowanych przez agencję rządową.

Jednocześnie informujemy, iż zawodnik w okresie kary (zgodnie z wytycznymi i przyjętymi procedurami międzynarodowej organizacji IFA) podlega przepisom Światowej Agencja Antydopingowej WADA oraz przyjętego w jej ramach Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Zarząd FAP