KOMUNIKATY

Gdynia, 04.04.2024

KOMUNIKAT FAP - Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska –Międzychód 2024

Zarząd Federacji Armwrestling Polska (FAP) informuje, iż w dniu 10 maja 2024 (piątek) o godz. 20.30 w Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji Mierzyn 29, 64-400 Mierzyn odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska.

Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Miedzychód 2024:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie nowych członków FAP
4. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
5. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2023
6. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
7. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2024
- Mistrzostwa Świata 2024
8. Puchar Polski 2024 (warunki kontraktu, kandydaci)
9. Mistrzostwa Polski 2025 (warunki kontraktu, kandydaci)
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.


PRZYPOMINAMY!
W Walnym Zgromadzeniu Członków FAP mogą uczestniczyć dwie osoby reprezentujące jeden klub z jednym prawem głosu. Do udziału w kongresie dopuszcza się obserwatorów zajmujących miejsca w wydzielonej części sali, którzy mogą zabrać głos za zgodą przewodniczącego.

Gdynia, 04.04.2024

KOMUNIKAT ZSAON - Walnego Zgromadzenia Członków związku sportowego pod nazwą Związek Sportowy Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych –Międzychód 2024

Zarząd związku sportowego pod nazwą Związek Sportowy Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych, informuje, iż w dniu 10 maja 2024 (piątek) o godz. 22.00 w Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji Mierzyn 29, 64-400 Mierzyn odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków związku sportowego pod nazwą Związek Sportowy Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych.

Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków związku sportowego pod nazwą Związek Sportowy Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych, – Miedzychód 2024:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2023
4. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.