Puchar Polski - Katowice - 05/10/2018

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 05 PAŹDZIERNIK 2018 ROKU W SUPERSAM KATOWICE, UL. SKARGI 6. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 21.05.


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 14 członków, w tym 14 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Pawła Podlewskiego

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Świata 2018
3. Mistrzostw Polski (warunki kontraktu, kandydaci)
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji oraz z problemami organizacyjnymi XIX Pucharu Polski – Katowice 2018.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2, w którym zapoznał zebranych z regulaminami, informacjami od organizatorów dotyczących Mistrzostw Świata - Turcja 2018.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3 Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2019.

Wstępne zainteresowanie organizacją Pucharu Polski wyraził Grzegorz Nowotarski z UKS Spartan. W dalszej dyskusji ustalono, iż szczegóły organizacyjne zainteresowany organizacją ustali z Zarządem Federacji Armwrestling Polska.
Przewodniczący przeszedł do pkt 4 - wolne wnioski.

Grzegorz Nowotarski złożył wniosek, o warunkowym dopuszczeniu zawodników do rywalizacji sportowej XIX Pucharu Polski w Armwrestlingu – Katowice 2018, posiadający nieregulaminowe dokumenty, typu czasowa karta pobutu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku dyskusji z przyczyn regulaminowych wniosek został odrzucony.

Zamknięcie zebrania godz. 22.10.
…............................
Przewodniczący…................................
Protokolant

POBIERZ